หน้าแรก

ข้อมูลสารสนเทศ (ปัจจุบัน)

นักเรียน20,969
ครู1,496
ลูกจ้างประจำ10
ลูกจ้างชั่วคราว4
โรงเรียนในสังกัดทั้งหมด ณ ปัจจุบัน161
โรงเรียนขนาดเล็ก107
โรงเรียนขยายโอกาส41
PCL 
โรงเรียน ICU19
โรงเรียนดีใกล้บ้าน8
โรงเรียนประชารัฐ10
โรงเรียนในฝัน11

To-DOs : กำกับ ติดตาม

LinksDates
  
ระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณ 30 มิถุนายน 2560 
แสดง 2 รายการจากหน้า To-DOs : กำกับ ติดตาม จัดเรียงตาม Dates ดูเพิ่มเติม »

ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน

แสดงบทความ 1 - 10 จาก 34 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เอกสาร/แบบฟอร์ม

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม