วาระประชุมประจำเดือน(กลุ่มนโยบายและแผน)


วาระการประชุม เดือนตุลาคม 2561

โพสต์11 ต.ค. 2561 00:01โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1   [ อัปเดต โดย นายอนุชา วันหากิจ ]


กลุ่มนโยบายและแผน

    1. เตรียมการจัดตั้งงบประมาณ มีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง1-1 of 1