วาระการประชุม เดือนตุลาคม 2561

โพสต์11 ต.ค. 2561 00:01โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1   [ อัปเดต โดย นายอนุชา วันหากิจ ]

กลุ่มนโยบายและแผน

    1. เตรียมการจัดตั้งงบประมาณ มีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างĉ
นายอนุชา วันหากิจ,
16 ต.ค. 2561 00:07
Comments