วาระการประชุม เดือนตุลาคม 2561

โพสต์11 ต.ค. 2561 00:01โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1   [ อัปเดต 16 ต.ค. 2561 20:22 โดย นายอนุชา วันหากิจ ]

กลุ่มนโยบายและแผน

   1. จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

  2.การถ่ายโอนสถานศึกษาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 3. เตรียมการจัดตั้งงบประมาณ มีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตามเอกสารที่แนบ


Ċ
นายอนุชา วันหากิจ,
16 ต.ค. 2561 20:22
Comments