วาระการประชุม เดือนพฤศจิกายน 2561

โพสต์12 พ.ย. 2561 00:50โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 13 พ.ย. 2561 22:05 โดย นายอนุชา วันหากิจ ]


กลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 ดังนี้


1. เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ตามกรอบรอบที่ 4 ) (ครั้งที่ 1
2. เรื่อง งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
3. เรี่อง งบดำเนินงาน เพื่อตอบแทนจ้างผู้ปฏิบัติงาน ธุรการโรงเรียนที่จ้าง ตามนโยบาย
            กระทรวงศึกษาธิการ
4. เรื่อง ค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลน ครูขั้นวิกฤต
5. เรื่อง งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนจ้างผู้ปฏิบัติงานราชการ สำหรับธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 1
    
ĉ
นายอนุชา วันหากิจ,
13 พ.ย. 2561 22:05
Comments