วาระการประชุม ประจำเดือนธันวาคม 2561

โพสต์11 ธ.ค. 2561 21:24โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2561 23:38 โดย นายอนุชา วันหากิจ ]

กลุ่มนโยบายและแผน

1. การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าจัดจ้างนักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน


ĉ
นายอนุชา วันหากิจ,
11 ธ.ค. 2561 23:39
Comments