ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน

โดย สำนักนโยบายและแผน/กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา สพฐ.
ร่วมกับ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน และศูนย์ ITEC สพป.เลย 1 1. ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนยากจนในระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล https://portal.bopp-obec.info/obec60/
 2. URL เข้าใช้งานระบบสารสนเทศปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 
  https://cct.thaieduforall.org/
 3. Facebook Page สำหรับติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงาน 
   
  https://goo.gl/b37BYQ
 4. ข้อมูลติดต่อผู้นำเครือข่ายข้อมูลระดับภูมิภาค 
   
 5. Download App


Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
12 ต.ค. 2560 19:23
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
12 ต.ค. 2560 19:23
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
12 ต.ค. 2560 19:24
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
12 ต.ค. 2560 19:24
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
12 ต.ค. 2560 19:25
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
12 ต.ค. 2560 19:24
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
12 ต.ค. 2560 19:25
Comments