ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน

รายการหน้าเว็บย่อย

คำถาม-คำตอบ ที่พบบ่อยหลังจากการประกาศผลการคัดกรอง เทอม1/2560

โพสต์6 ก.ย. 2560 09:56โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 6 ก.ย. 2560 09:58 ]

เรียน คูรครูทุกท่าน ทางทีมผู้พัฒนาระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ได้รวบรวมคำถาม-คำตอบ ที่พบบ่อยหลังจากการประกาศผลการคัดกรอง เทอม1/2560 มาแจ้งให้ทราบ หากมีข้อสงสัยอื่นๆ นอกเหนือจากคำถามดังกล่าว คุณครูสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://cctdocument.azurewebsites.net/pdf/FAQ.pdf

 
 การจัดทำโครงการขอตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โพสต์8 ส.ค. 2560 21:13โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 14 ส.ค. 2560 21:31 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว ]

https://area-plan61.jobobec.in.th/area_index.php

การดำเนินงาน
 1. คู่มือแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 1 ชุด
 2. จัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วงเงินประมาณ 8 - 10 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 ส่วน
  • กลุ่มงบบริหารสำนักงาน งบประมาณ 3 - 5 ล้านบาท
  • กลุ่มงบตามภารกิจของกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา งบประมาณ 2 - 3 ล้านบาท
  • กลุ่มงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบประมาณ 2 - 3 ล้านบาท
 3. จัดทำคำของบประมาณตามกำหนดแบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณ บันทึกในโปรแกรม area-plan61.jobobec.in.th ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 24.00 น.
 4. รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561  area_plan61

โครงการโรงเรียนประชารัฐ

โพสต์26 ก.ค. 2560 08:38โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 2 ส.ค. 2560 07:53 ]


บัญชียืนยันรับรอง - โรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน)
ยืนยัน 3 รายการ ดังนี้ - โรงเรียนแม่/โรงเรียนเครือข่าย/เบิกจ่ายค่าพาหนะ
*** ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2560 ***

สื่อการประชุม 21-22/07/2016  >>>Click<<< 

รายงานข้อมูลโรงเรียนประชารัฐ รุ่นที่ 1 ณ วันที่ 21 ก.ค. 2560
 • แบบสรุปการใช้งานการใช้งานห้องเรียน ICT ทรูปลูกปัญญา /ห้องออกอากาศ โรงเรียนประชารัฐ >>Click<< 
 • แบบสำรวจการใช้ห้องเรียน ICT ทรูปลูกปัญญา-ห้องออกอากาศ โรงเรียนประชารัฐ>>Click<<


คลิกโหลด>>> เอกสารประกอบการบรรยายประชุม การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรโรงเรียนในโครงการ "โรงเรียนประชารัฐ" วันที่ 12 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม

1. เว็บไซต์โรงเรียนบ้านกกดู่   และ  ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกกดู่
2.เว็บไซต์โรงเรียนบ้านกกทอง  และ  ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกกทอง
3.เว็บไซต์โรงเรียนบ้านนาดินดำ  และ  ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาดินดำ
4.เว็บไซต์โรงเรียนบ้านนาโป่ง  และ  ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาโป่ง
5.เว็บไซต์โรงเรียนบ้านแหล่งควาย  และ  ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแหล่งควาย
6.เว็บไซต์โรงเรียนบ้านน้ำภู  และ  ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านน้ำภู
7.เว็บไซต์โรงเรียนบ้านนาโคก  และ  ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาโคก
8.เว็บไซต์โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์  และ  ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์
9.เว็บไซต์โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59  และ  ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
10.เว็บไซต์โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย  และ  ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยพิชัย 
QR Code Group : 
http://line.me/ti/g/cQM0sGa3Jy
ติดต่อประสานงาน : 
ดุจดาว  ทิพย์มาตย์   
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ  เขตดุสิต  กทม. 10300

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา 
โทรศัพท์  0 2288 5883
โทรสาร    0 2280 5561
โทรศัพท์เคลื่อนที่  099 259 3332
อีเมล์  kudoaw@hotmail.com


ข้อมูล 10 มิถุนายน 2560

โพสต์10 ก.ค. 2560 21:28โดยนายจักรกริช อาจแก้ว

ประจำปี 2560

ข้อมูล 10 มิถุนายน 2560 ประจำภาคเรียนที่ 1/2560
ประมวลผลด้วยระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center : DMC จากสถานศึกษาทั่วประเทศ
เป็นข้อมูลที่สถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศเป็นผู้นำเข้า ตรวจสอบ และรับรองว่าเป็นข้อมูลที่เป็นความถูกต้องและเป็นจริง

 42010000 - สพป.เลย เขต 1

  ปีการศึกษา-ภาคเรียน 2560-1

 1. จำนวนนักเรียนแยกเพศ ชั้น ห้องเรียน Download File Excel / Google Sheet
 2. รายชื่อนักเรียนที่ไม่ถูกนับในจำนวนเพื่อจัดสรรงบประมาณเนื่องจากอายุไม่ถึงเกณฑ์, อายุเกินเกณฑ์ หรืออยู่ในชั้นอนุบาล 3 ขวบ  StudentInAreaList NotCount
จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศDownload
จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุDownload
จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน 3 กม.จำแนกตามการเดินทางDownload
จำนวนนักเรียนด้อยโอกาสDownload
จำนวนนักเรียนขาดแคลนDownload
จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติDownload
จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนาDownload
จำนวนนักเรียนพักนอนDownload
น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐานDownload
จำนวนนักเรียนติด GDownload
จำนวนโรงเรียนที่มีไฟฟ้า/ไม่มีไฟฟ้าDownload
จำนวนโรงเรียนที่ใช้น้ำประปาDownload
จำนวนโรงเรียนที่ใช้อินเทอร์เน็ตDownload
ประเภทนักเรียนDownload

ภาพกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 1 สพป.เลย เขต 1 ประจําปีงบประมาณ 2560 วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม

โพสต์6 ก.ค. 2560 20:37โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 16 ก.ค. 2560 22:34 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ ]

Awesome Table (with interactive controls, using Google Sheets)

รายงานการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ (EMES) นโยบายและงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560

โพสต์30 มิ.ย. 2560 02:18โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 31 ก.ค. 2560 19:15 ]

 รายงานผลการบันทึกข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-MES ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่
รายละเอียด >>>Click<<<

    1. คำชี้แจงเบื้องต้น ในการรายงานการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ นโยบายและงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560 (19 มิถุนายน 2560) หนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการกำลังดำเนินการ >>>Click<<<

    2. ลิ้งรายงานข้อมูล http://210.1.20.53/~eme53/

    3.เอกสารรายงานแบบติดตามฯยุทธศาสตร์-นโยบาย-งบประมาณ60 มีดังนี้

                ส่วนที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่-1    ส่วนที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่-2    ส่วนที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่-3

                ส่วนที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่-4    ส่วนที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่-5    ส่วนที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่-6

                ส่วนที่ 2 นโยบาย ศธ        ส่วนที่ 3 ติดตามงบประมาณ

    4.กำหนดการประชุม เชิงปฏิบัติการประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 1 >>>Click<<<

    5.สรุปงบหน้ายุทธศาสตร์ ที่ 1-6    >>>Click<<<

    6.คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ "ยุทธศาสตร์"    >>>Click<<<

แนวทางการติดตาม ประเมินผลและรายงาน ของ สพฐ. ปีงบประมาณ 2560


ขั้นตอนการเข้าใช้งานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ‎‎(e-MES)‎‎ 2560


ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.(e-budget)

โพสต์29 มิ.ย. 2560 22:05โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1   [ อัปเดต 25 ก.ค. 2560 20:50 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ ]โรงเรียนที่ยังไม่รายงาน ระบบบัญชีกา่รศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.50 น.

รายงานความก้าวหน้าการรายงานข้อมูลของสถานศึกษาในสังกัด
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จำนวน 160 โรงเรียน รายงานสมบูรณ์ จำนวน 149 โรงเรียน
ลำดับที่per_codeโรงเรียนส่วนที่ 1ส่วนที่ 2ส่วนที่ 3ส่วนที่ 4ส่วนที่ 5 
1
 บ้านสูบ
2
 เพียงหลวง 18
3
 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
4
 บ้านขอนแก่นหนองบอน
5
 บ้านห้วยทราย
6
 บ้านห้วยเหล็ก
7
 บ้านหาดทรายขาวผามุม
8
 บ้านสาระแพ
9
 บ้านท่าลี่
10
 ชุมชนบ้านปากห้วย
11
 ชุมชนบ้านปากชมแบบรูปรายการก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2560

โพสต์24 มิ.ย. 2560 01:05โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 24 มิ.ย. 2560 01:08 ]

อ้างอิงข้อมูลจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
https://drive.google.com/drive/folders/0B_3ORL_ZpvrkZGZnRkMzektxUlE

ค่าใช้จ่ายนักเรียนประจาพักนอนในโรงเรียน

โพสต์23 มิ.ย. 2560 22:58โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 23 มิ.ย. 2560 23:30 ]

โรงเรียนบ้านยาง อ.ท่าลี่ จ.เลย เสนอรายงานนักเรียนพักรวมกับชุมชน 2 คน
1679000020304 เด็กหญิงภัทรพร  บุญภี ม.3
1679000020304 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ศรีละ ม.1

แผนงานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบเงินอุดหนุน  ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน)
ปีการศึกษา 2560  ภาคเรียนที่ 1
ผลการจัดสรรงบประมาณ
ภาคเรียนที่ 1/2560
(คนละ 4,000 บาท/ภาคเรียน)

ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560

โพสต์18 มิ.ย. 2560 08:56โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 23 มิ.ย. 2560 22:08 ]

พิจารณาจากแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก นักเรียนต่ำกว่า 20 = 40 คน
โดยมีเกณฑ์ ดังนี้
 1. ระยะทางไม่เกิน 3 กิโลเมตร อัตราคนละ 10 บาทต่อวัน
 2. ระยะทางมากกว่า 3 กิโลเมตรแต่ไม่เกิน 10 กิโลเมตร อัตราคนละ 15 ต่อวัน
 3. ระยะทางมากกว่า 10 กิโลเมตรขึ้นไป อัตราคนละ 20 บาทต่อวัน
เอกสารประกอบคำของบประมาณ
  1. แผนงาน/โครงการ จำนวน 1 ชุด
  2. แบบรายงานข้อมูลโรงเรียนหลักของการมาเรียนรวม(แบบ 1) จำนวน 1 ฉบับ : ไฟล์ Excel
  3. แบบรายงานค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียนชื่อโรงเรียนหลักและโรงเรียนมาเรียนรวม(แบบ 2) จำนวน 1 ฉบับ : ไฟล์ Excel
  4. แบบรายงานข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนมารวม/เลิก(แบบ 3) จำนวน 1 ฉบับ : ไฟล์ Excel
  5. แบบสำรวจการเดินทางมาเรียนรวมเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณค่าพาหนะ(แบบ 4) จำนวน 1 ฉบับ : ไฟล์ Excel
  จัดสรรงบประมาณ

  รายการ

  จำนวนโรงเรียนหลัก

  จำนวนโรงเรียนมารวม

  งบประมาณ

  งบประมาณที่ขอจัดตั้งภาคเรียนที่ 1/2560

  27

  42

  862,000

  บาท

  งบประมาณที่ได้รับจัดสรรภาคเรียนที่ 1/2560

  22

  25

  631,300

  บาท

  เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม

   

   

  230,700

  บาท

  1-10 of 41