ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน

รายการหน้าเว็บย่อย

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โพสต์12 ก.ค. 2563 19:29โดยนายอนุชา วันหากิจ   [ อัปเดต 19 ส.ค. 2563 00:34 โดย กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 ]

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563

โพสต์10 ก.พ. 2563 20:57โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2563 22:06 ]แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 - 2565

โพสต์18 พ.ย. 2562 22:31โดยนายอนุชา วันหากิจ   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2563 22:02 โดย กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 ]
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2559 - 2562

โพสต์9 ก.ค. 2562 00:18โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2563 22:08 ]


Include gadget (iframe)


รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โพสต์21 มี.ค. 2562 19:59โดยนายอนุชา วันหากิจ   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2563 22:09 โดย กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 ]แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โพสต์22 ม.ค. 2562 18:20โดยนายอนุชา วันหากิจ   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2563 22:10 โดย กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 ]รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

โพสต์27 มิ.ย. 2561 00:32โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 27 มิ.ย. 2561 00:45 โดย กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 ]


1-10 of 55