แบบพิมพ์ ปร.4,5,6

โพสต์4 ต.ค. 2559 00:09โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 10 ต.ค. 2559 22:08 ]
ฟอร์มใช้เป็นแบบพิมพ์ ปร.4,5,6 งานก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม วงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท
เป็นไฟล์ Microsofe Excel 2010
ออกแบบโดย นายธีรศักดิ์ สืบสุติน
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ลำปาง เขต 3
ขออนุญาตนำมาปรับปรุงเพื่อใช้งานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.เลย 1
ปรับปรุงล่าสุด สั่งพิมพ์ตามจำนวนหน้าของ ปร.4 ที่กำหนด


Ĉ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
31 ต.ค. 2559 22:41
Comments