โรงเรียนแม่เหล็กจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ 2559

โพสต์28 ส.ค. 2559 23:55โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1   [ อัปเดต 2 ธ.ค. 2559 23:58 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ ]
ได้รับแจ้งจากศึกษาธิการจังหวัดเลย
ให้ดำเนินการจัดทำคำของบประมาณโรงเรียนแม่เหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ขอซ้อมความเข้าใจอีกรอบนะครับ 
1. โรงเรียนแม่เหล็กควรจะเป็นลักษณะ 1:2 ขึ้นไป
2. สิ่งก่อสร้างที่ขอได้ในครั้งนี้ ขอได้ 3 อย่างเท่านั้น คือ บ้านพักครู ส้วม สนามกีฬา ขอย่างอื่นจะคึย์ไม่ได้ โปรแกรมจะล็อคไว้ไม่ให้กรอก 
3. ให้เขต 1 เป็นผู้ดำเนินการรวบรวมส่งเขตเดียว ตาม link ดังนี้ http://e-budget.jobobec.in.th 
4. โปรแกรมการกรอกจะเปิดระบบให้ดำเนินการได้ 12.00 น.วันที่ 28 กย. และจะปิดระบบเที่ยงคืนในวันที่ 29 กย.59
สรุป  ในการทำงานครั้งนี้ คือ
1. เขตพื้นที่จะต้องดำนินการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กทีมีนักเรียน 20 คนลงมา คือ ยุบได้ยุบ ควบรวมได้ควบรวม
2. จะไม่มีโรงเรียนขนาดเล็กขนาด 20 คนลงมาที่เป็น stand alone ในสังกัด สพฐ.
3. ลักษณะการควบรวม 1: 1 ถือว่าเป็นการควบแบบปกติ
1:2 ขึ้นไปถือว่าเป็นแม่เหล็ก ดังนั้นถ้าไม่มีแม่เหล็กก็ไม่ต้องขอ เพราะให้เน้นที่คุณภาพไม่ใช่ปริมาณ ถ้ามองในภาพรวมคงไม่ได้ทุกเขต

หมายเหตุ และการขออย่าให้ซ้ำรายการที่ขอไปก่อนในปี 61-63 นะครับ

สุดท้ายท่านนายกลุงตู่บอกไว้ว่า คนไทยต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นผมขอให้ ผอ.แผน ทุกๆคนมีความสุขกับการทำงานครับ @ หนองคาย เขต1

ได้ดำเนินการรวบรวมส่งในนามศึกษาธิการจังหวัดเลย
ทางอีเมล์  dataobec@gmail.com  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559
ตามหนังสือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/๑๕๘๗ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

เดินหน้าประเทศไทย : โรงเรียนแม่เหล็ก


แหล่งข้อมูล :-
  1. การดำเนินการ ครั้งที่ 1  http://plan.loei1.go.th/news/karkhxngbpramanrongreiynmaehelkpracapingbpraman2559
  2. การดำเนินการ ครั้งที่ 2  http://plan.loei1.go.th/news/phaenkarwikheraah-rongreiyndikilban
  3. การดำเนินการ ครั้งที่ 3  http://plan.loei1.go.th/news/conference2dec2559rongreiyndikilbanmaehelk

Ĉ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
1 ก.ย. 2559 00:53
Ĉ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1,
28 ส.ค. 2559 23:56
Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
12 ก.ย. 2559 20:58
Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
12 ก.ย. 2559 20:58
Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
12 ก.ย. 2559 20:59
Comments