การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์30 พ.ย. 2560 20:28โดยนางสุภาลี วัฒน์ศรีธานัง   [ อัปเดต 20 ธ.ค. 2560 20:23 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ ]
จำนวน 2 โรงเรียน
  1. โรงเรียนบ้านโนนสว่าง อ.เชียงคาน จ.เลย
  2. โรงเรียนบ้านทรัพย์มงคล อ.เมืองเลย จ.เลย

Ċ
นางสุภาลี วัฒน์ศรีธานัง,
30 พ.ย. 2560 20:28
Ċ
นางสุภาลี วัฒน์ศรีธานัง,
30 พ.ย. 2560 20:28
Comments