ระบบสารสนเทศประจำปีการศึกษา พ.ศ.2560

โพสต์1 พ.ค. 2560 21:23โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 12 ก.ค. 2560 22:18 ]


    ระบบข้อมูลสารสนเทศ DMC ,GIS ,E-MIS (ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา) ,B-OBEC (ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง) ,M-OBEC (ข้อมูลครุภัณฑ์) ปี  2560

โรงเรียนที่ลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบ DMCComments