ภาพกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 1 สพป.เลย เขต 1 ประจําปีงบประมาณ 2560 วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม

โพสต์6 ก.ค. 2560 20:37โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 16 ก.ค. 2560 22:34 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ ]

Awesome Table (with interactive controls, using Google Sheets)

Comments