แผนปฏิบัติการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เขตตรวจราชการที่ 10 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

โพสต์1 เม.ย. 2564 21:06โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1   [ อัปเดต 1 เม.ย. 2564 21:09 ]