ประชุมโครงการลดการใช้งานพลังงานไฟฟ้าโดยติดตั้งหลอด LED วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

โพสต์23 ก.พ. 2560 09:36โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 28 ก.พ. 2560 20:38 โดย กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 ]


ส่งข้อมูลมาที่ obecdoc@gmail.com

นายจักรกริช  อาจแก้ว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ ITEC  ข่าว/ภาพ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นักเรียนมากกว่า 1,000 คน) 
* ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 6 เดือน หมายถึง ค่าไฟฟ้าทั้งหมดของโรงเรียนที่จ่ายให้กับการไฟฟ้า
ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา จำนวนนักเรียน ห้องเรียน จำนวนหลอดไฟ  * ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 6 เดือน
31 เมืองเลย สพป.เลย เขต1 3388 55 440 450,161.47
32 อนุบาลเลย สพป.เลย เขต1 3294 35 280 235,415.65

ในเบื้องต้น สพฐ.แจ้งให้ โรงเรียนที่มีนักเรียนมากกว่า 1,000 คน ตามข้อมูลข้างต้น 
  • ดำเนินการกรอก xx
ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
23 ก.พ. 2560 09:36
Ĉ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1,
28 ก.พ. 2560 20:36
Comments