ประกาศเลิกสถานศึกษา 2 โรงเรียน (1 กุมภาพันธ์ 2560)

โพสต์24 ก.พ. 2560 16:47โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ
จากข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2559 ได้ประกาศยุบโรงเรียนไปแล้ว 6 โรงเรียน จาก 169 โรงเรียน
มีจำนวนโรงเรียนคงเหลือ 163 โรงเรียน
ประกาศยุมครั้งที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560) จำนวน 2 โรงเรียน
คงเหลือทั้งสิ้น 161 โรงเรียน
ปัจจุบัน ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

Comments