ประกาศเลิกสถานศึกษา 6 โรงเรียน (29 กันยายน 2559)

โพสต์24 ก.พ. 2560 16:38โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 24 ก.พ. 2560 16:42 ]
จากข้อมูล 10 มิถุนายน 2559
จำนวน โรงเรียน 169 โรงเรียน
ยุบครั้งที่ 1 (ณ วันที่ 29 กันยายน 2559) จำนวน 6 โรงเรียน
คงเหลือ 163 โรงเรียน
Comments