รายงานการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ (EMES) นโยบายและงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560

โพสต์30 มิ.ย. 2560 02:18โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 8 พ.ค. 2561 21:40 ]
 รายงานผลการบันทึกข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-MES ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่
รายละเอียด >>>Click<<<

    1. คำชี้แจงเบื้องต้น ในการรายงานการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ นโยบายและงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560 (19 มิถุนายน 2560) หนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการกำลังดำเนินการ >>>Click<<<

    2. ลิ้งรายงานข้อมูล http://eme3.obec.go.th/~eme53/

    3.เอกสารรายงานแบบติดตามฯยุทธศาสตร์-นโยบาย-งบประมาณ60 มีดังนี้

                ส่วนที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่-1    ส่วนที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่-2    ส่วนที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่-3

                ส่วนที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่-4    ส่วนที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่-5    ส่วนที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่-6

                ส่วนที่ 2 นโยบาย ศธ        ส่วนที่ 3 ติดตามงบประมาณ

    4.กำหนดการประชุม เชิงปฏิบัติการประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 1 >>>Click<<<

    5.สรุปงบหน้ายุทธศาสตร์ ที่ 1-6    >>>Click<<<

    6.คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ "ยุทธศาสตร์"    >>>Click<<<

แนวทางการติดตาม ประเมินผลและรายงาน ของ สพฐ. ปีงบประมาณ 2560


ขั้นตอนการเข้าใช้งานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ‎‎(e-MES)‎‎ 2560


Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
6 ก.ค. 2560 19:48
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
6 ก.ค. 2560 19:49
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
6 ก.ค. 2560 20:38