รายงานข้อมูลบ้านพักครู 05-07-2559

โพสต์5 ก.ค. 2559 00:11โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ
ข้อมูลบ้านพักครูจากฐานข้อมูล B-OBEC ณ วันที่ 05-07-2559

บ้านพักครูที่ชำรุด ไม่สามารถซ่อมได้ 39 หลัง
บ้านพักครูที่มีครูอาศัยอยู่ - ต้องซ่อมด่วน 86 หลัง
บ้านพักครูที่ไม่มีคนอยู่ - สามารถซ่อมได้ 63 หลัง
บ้านพักครูที่มีครูอาศัยอยู่ - สภาพดี 16 หลัง
รวม จำนวนบ้านพักครูทั้งหมด 204 หลัง


Ĉ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
5 ก.ค. 2559 00:12
Comments