รายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สพป.ลย 1 ปีการศึกษา 2559

โพสต์26 พ.ย. 2559 07:06โดยITEC สพป.ลย1 สพป.ลย1   [ อัปเดต 9 ม.ค. 2560 20:51 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว ]
นางขนิษฐา คับเพียง     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   สพป.ลย 1     ข้อมูล/เรียบเรียง/ตันฉบับ
นายประทีป จิตต์งามขำ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์   สพป.ลย 1            ข้อมูล/เรียบเรียง/ตันฉบับ
นายจักรกริช อาจแก้ว    นักเทคโนโลยีสารสนเทศ   สพป.ลย 1          ข้อมูล/เรียบเรียง/ตันฉบับ/ข่าวประชาสัมพันธ์