รายงานผลติดตามมาตรฐานเขต พ.ศ.2559

โพสต์8 พ.ย. 2559 19:22โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ
สพฐ.ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินการจัดการศึกษา ตามมาตรฐาน สพท.ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของ สพท.ทุกเขต ระหว่างปลายเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2559
โดยมีกระบวนการขั้นตอนที่ใช้ข้อมูลทั้งในส่วนกลางและเชิงประจักษ์ (สอบถาม สัมภาษณ์ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานร่องรอยการปฏิบัติ)


Comments