ส่งแบบ ปร.4-5-6 ซ่อมแซมบ้านพักครูตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

โพสต์4 ก.ย. 2559 22:18โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 4 ก.ย. 2559 22:34 ]
แจ้งโรงเรียนที่ได้รับพิจารณาจาก สพฐ. ในการซ่อมแซมบ้านพักครูตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ กรอกข้อมูลในไฟล์ Excel ที่ส่งมาพร้อมนี้ พร้อมทั้งสแกนลายมือชื่อครูและผู้บริหารใส่เข้าไปในไฟล์ Excel 
ทั้งนี้วงเงินขอจะต้องตรงกับงบประมาณที่คีย์ไว์ 150,000 หรือ 200,000 บาท (ไฟล์ที่ 2)
เสร็จแล้วส่งไฟล์ Excel (ไฟล์ที่ 1 : กรอกข้อมูลเสร็จแล้ว) คืนมาที่ ศูนย์ itec ทาง e-office.loei1.go.th เท่านั้น 

ส่งภายในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. 

Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1,
6 ก.ย. 2559 22:02
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1,
6 ก.ย. 2559 22:02
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1,
6 ก.ย. 2559 22:03
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1,
6 ก.ย. 2559 22:03
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1,
6 ก.ย. 2559 22:03
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1,
6 ก.ย. 2559 22:03
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1,
6 ก.ย. 2559 22:03
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1,
6 ก.ย. 2559 22:03
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1,
6 ก.ย. 2559 22:03
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1,
6 ก.ย. 2559 22:03
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1,
6 ก.ย. 2559 22:04
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1,
6 ก.ย. 2559 22:04
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1,
6 ก.ย. 2559 22:04
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1,
6 ก.ย. 2559 22:04
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1,
6 ก.ย. 2559 22:04
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1,
6 ก.ย. 2559 22:04
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1,
6 ก.ย. 2559 22:04
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1,
6 ก.ย. 2559 22:05
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1,
6 ก.ย. 2559 22:05
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1,
6 ก.ย. 2559 22:05
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1,
6 ก.ย. 2559 22:05
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1,
6 ก.ย. 2559 22:05
Ĉ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
4 ก.ย. 2559 22:36
Comments