กิจกรรมล่าสุดของไซต์

19 ส.ค. 2563 00:34 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
19 ส.ค. 2563 00:32 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 อัปเดต ปกงานติดตามปี 62.jpg
4 ส.ค. 2563 19:50 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
13 ก.ค. 2563 22:10 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
13 ก.ค. 2563 22:10 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ รายงานผล 62.jpg กับ แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
13 ก.ค. 2563 22:09 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
13 ก.ค. 2563 22:08 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2559 - 2562
13 ก.ค. 2563 22:07 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ แผนพัฒนา 59-62.jpg กับ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2559 - 2562
13 ก.ค. 2563 22:06 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
13 ก.ค. 2563 22:06 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ แผนปี 63.jpg กับ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
13 ก.ค. 2563 22:03 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 - 2565
13 ก.ค. 2563 21:59 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
13 ก.ค. 2563 21:58 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
13 ก.ค. 2563 21:58 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
13 ก.ค. 2563 21:55 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
13 ก.ค. 2563 21:53 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562.pdf กับ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
13 ก.ค. 2563 21:47 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 นำออกไฟล์แนบ ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562.pdf จาก รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
13 ก.ค. 2563 21:47 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
13 ก.ค. 2563 21:47 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 อัปเดต ปกงานติดตามปี 62.jpg
13 ก.ค. 2563 21:42 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
13 ก.ค. 2563 21:41 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562.pdf กับ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
13 ก.ค. 2563 21:07 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 - 2565
13 ก.ค. 2563 21:04 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
13 ก.ค. 2563 20:33 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
13 ก.ค. 2563 02:08 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ นายอนุชา วันหากิจ.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure

เก่ากว่า | ใหม่กว่า