กิจกรรมล่าสุดของไซต์

27 มิ.ย. 2561 00:44 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 ลบ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
27 มิ.ย. 2561 00:44 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 นำออกไฟล์แนบ รายงานผลการดำเนินโครงการ ปี 2560.pdf จาก รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
27 มิ.ย. 2561 00:44 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 นำออกไฟล์แนบ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560.pdf จาก รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
27 มิ.ย. 2561 00:43 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
27 มิ.ย. 2561 00:42 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 นำออกไฟล์แนบ สรุปผลการดำเนินการตามแผน.pdf จาก รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2560
27 มิ.ย. 2561 00:42 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 ลบ รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2560
27 มิ.ย. 2561 00:42 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 นำออกไฟล์แนบ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560.pdf จาก รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2560
27 มิ.ย. 2561 00:35 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
27 มิ.ย. 2561 00:35 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ สรุปผลการดำเนินการตามแผน.pdf กับ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
27 มิ.ย. 2561 00:35 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560.pdf กับ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
27 มิ.ย. 2561 00:32 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 2018-06-27_14-29-14.jpg กับ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
27 มิ.ย. 2561 00:32 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
27 มิ.ย. 2561 00:30 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560.pdf กับ รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2560
27 มิ.ย. 2561 00:19 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ S__78094366.jpg กับ หน้าแรก
26 มิ.ย. 2561 23:57 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ S__78094341.jpg กับ หน้าแรก
25 มิ.ย. 2561 23:50 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ.pdf กับ แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
25 มิ.ย. 2561 23:49 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
25 มิ.ย. 2561 23:49 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
25 มิ.ย. 2561 23:41 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 สร้าง แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
25 มิ.ย. 2561 22:01 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ รายงานผลการดำเนินโครงการ ปี 2560.pdf กับ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
25 มิ.ย. 2561 22:00 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 นำออกไฟล์แนบ รายงานผลการดำเนินโครงการ ปี 2560.xls จาก รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
25 มิ.ย. 2561 21:59 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ สรุปผลการดำเนินการตามแผน.pdf กับ รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2560
25 มิ.ย. 2561 21:58 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2560
25 มิ.ย. 2561 21:58 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2560
25 มิ.ย. 2561 21:58 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 สร้าง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2560

เก่ากว่า | ใหม่กว่า