กิจกรรมล่าสุดของไซต์

20 พ.ค. 2560 09:54 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ระบบสารสนเทศประจำปีการศึกษา พ.ศ.2560
13 พ.ค. 2560 02:50 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ระบบสารสนเทศประจำปีการศึกษา พ.ศ.2560
13 พ.ค. 2560 02:46 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ระบบสารสนเทศประจำปีการศึกษา พ.ศ.2560
13 พ.ค. 2560 02:37 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ระบบสารสนเทศประจำปีการศึกษา พ.ศ.2560
13 พ.ค. 2560 02:35 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ระบบสารสนเทศประจำปีการศึกษา พ.ศ.2560
13 พ.ค. 2560 02:34 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ระบบสารสนเทศประจำปีการศึกษา พ.ศ.2560
13 พ.ค. 2560 02:30 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ระบบสารสนเทศประจำปีการศึกษา พ.ศ.2560
13 พ.ค. 2560 01:52 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ระบบสารสนเทศประจำปีการศึกษา พ.ศ.2560
10 พ.ค. 2560 22:08 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ระบบสารสนเทศประจำปีการศึกษา พ.ศ.2560
10 พ.ค. 2560 19:23 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ระบบสารสนเทศประจำปีการศึกษา พ.ศ.2560
10 พ.ค. 2560 19:09 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ระบบสารสนเทศประจำปีการศึกษา พ.ศ.2560
10 พ.ค. 2560 19:08 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ odi-1-text-image_large.jpg กับ การประชุมพัฒนาระบบสารสนเทศประจำปี 2560
2 พ.ค. 2560 03:14 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข การประชุมพัฒนาระบบสารสนเทศประจำปี 2560
2 พ.ค. 2560 03:12 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ new.gif กับ การประชุมพัฒนาระบบสารสนเทศประจำปี 2560
2 พ.ค. 2560 03:10 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ graphics-update-279935.gif กับ การประชุมพัฒนาระบบสารสนเทศประจำปี 2560
2 พ.ค. 2560 00:46 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข การประชุมพัฒนาระบบสารสนเทศประจำปี 2560
1 พ.ค. 2560 23:56 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข การประชุมพัฒนาระบบสารสนเทศประจำปี 2560
1 พ.ค. 2560 21:26 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข การประชุมพัฒนาระบบสารสนเทศประจำปี 2560
1 พ.ค. 2560 21:23 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง การประชุมพัฒนาระบบสารสนเทศประจำปี 2560
10 เม.ย. 2560 23:26 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ ICU2 budget form.xlsx กับ ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
10 เม.ย. 2560 23:12 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2561สำหรับสถานศึกษา.rar กับ ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
2 เม.ย. 2560 01:15 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข บุคลากร : Personel
30 มี.ค. 2560 23:36 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข หน้าแรก
21 มี.ค. 2560 21:25 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 03-7-รายงานการประชุม กศจ-เลย.pdf กับ ขออนุมัติใช้งบประมาณเหลือจ่าย ปี 2560 ครั้งที่ 1
9 มี.ค. 2560 23:57 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ข้อมูลทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 (อ้างอิง ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2559)

เก่ากว่า | ใหม่กว่า