กิจกรรมล่าสุดของไซต์

15 ธ.ค. 2562 23:02 นายอนุชา วันหากิจ แนบ ราคากลาง ครุภัณฑ์.pdf กับ ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
15 ธ.ค. 2562 18:26 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ คู่มือ-คำชี้แจง งบลงทุน 2564 (โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล) ฉบับเต็ม.pdf กับ ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
15 ธ.ค. 2562 18:24 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ (โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล) แบบฟอร์มเตรียมจัดตั้งงบประมาณ ปี2564 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง.rar กับ ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
15 ธ.ค. 2562 18:24 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ (โรงเรียนปกติ) แบบฟอร์มเตรียมจัดตั้งงบประมาณ ปี2564 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง.rar กับ ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
8 ธ.ค. 2562 01:58 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปี พศ 2563.pdf กับ ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
26 พ.ย. 2562 19:05 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รวมไฟล์ PDF).pdf กับ ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
26 พ.ย. 2562 18:18 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง.zip กับ ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
26 พ.ย. 2562 18:17 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 นำออกไฟล์แนบ 1.คู่มือปี 2564 (ฉบับแจ้ง สพท.) รูปแบบไฟล์ตามต้นฉบับ (30-10-62) ทำเป็น PDF ขึ้นเว็บ สนผ.zip จาก ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
26 พ.ย. 2562 18:16 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ 1.คู่มือปี 2564 (ฉบับแจ้ง สพท.) รูปแบบไฟล์ตามต้นฉบับ (30-10-62) ทำเป็น PDF ขึ้นเว็บ สนผ.zip กับ ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
26 พ.ย. 2562 00:06 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข บุคลากร : Personel
26 พ.ย. 2562 00:05 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข บุคลากร : Personel
26 พ.ย. 2562 00:02 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข บุคลากร : Personel
25 พ.ย. 2562 23:55 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข บุคลากร : Personel
25 พ.ย. 2562 23:51 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข บุคลากร : Personel
25 พ.ย. 2562 23:47 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข บุคลากร : Personel
25 พ.ย. 2562 23:44 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข บุคลากร : Personel
25 พ.ย. 2562 23:41 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข บุคลากร : Personel
25 พ.ย. 2562 23:40 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ 78558065_2542686915966742_2559870177080508416_n.jpg กับ บุคลากร : Personel
25 พ.ย. 2562 23:32 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข บุคลากร : Personel
25 พ.ย. 2562 23:32 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ 77107466_2487655221445842_3729250644905689088_n.jpg กับ บุคลากร : Personel
25 พ.ย. 2562 23:27 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข บุคลากร : Personel
25 พ.ย. 2562 23:12 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข บุคลากร : Personel
25 พ.ย. 2562 22:37 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข บุคลากร : Personel
18 พ.ย. 2562 22:56 นายอนุชา วันหากิจ แก้ไข แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 - 2565
18 พ.ย. 2562 22:55 นายอนุชา วันหากิจ แก้ไข แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 - 2565

เก่ากว่า | ใหม่กว่า