กิจกรรมล่าสุดของไซต์

14 ก.ค. 2562 21:17 นายจักรกริช อาจแก้ว ลบ ข้อมูลสารสนเทศ
14 ก.ค. 2562 21:17 นายจักรกริช อาจแก้ว ลบ รายงานการยืนข้อมูล B-OBEC : ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
14 ก.ค. 2562 21:17 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกไฟล์แนบ bobec60_sch_manual.pdf จาก รายงานการยืนข้อมูล B-OBEC : ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
14 ก.ค. 2562 21:17 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกไฟล์แนบ 2017-10-19_21-49-02.png จาก รายงานการยืนข้อมูล B-OBEC : ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
14 ก.ค. 2562 21:17 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกไฟล์แนบ 2017-10-18_6-49-06.png จาก รายงานการยืนข้อมูล B-OBEC : ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
14 ก.ค. 2562 21:17 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกไฟล์แนบ 2017-10-18_22-35-19.png จาก รายงานการยืนข้อมูล B-OBEC : ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
14 ก.ค. 2562 21:17 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกไฟล์แนบ 2017-10-10_11-09-47.png จาก รายงานการยืนข้อมูล B-OBEC : ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
14 ก.ค. 2562 21:17 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกไฟล์แนบ 2017-10-09_14-13-52.jpg จาก รายงานการยืนข้อมูล B-OBEC : ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
14 ก.ค. 2562 21:17 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกไฟล์แนบ 2017-10-08_18-58-57.jpg จาก รายงานการยืนข้อมูล B-OBEC : ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
14 ก.ค. 2562 21:17 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกไฟล์แนบ 2017-10-08_18-49-06.jpg จาก รายงานการยืนข้อมูล B-OBEC : ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
14 ก.ค. 2562 21:17 นายจักรกริช อาจแก้ว ลบ cct
14 ก.ค. 2562 21:17 นายจักรกริช อาจแก้ว ลบ cct-report
14 ก.ค. 2562 21:17 นายจักรกริช อาจแก้ว ลบ ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
14 ก.ค. 2562 21:17 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกไฟล์แนบ แผนปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2560.pdf จาก ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
14 ก.ค. 2562 21:17 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกไฟล์แนบ แบบบฟอร์ม-บันทึกการเยี่ยมบ้าน.pdf จาก ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
14 ก.ค. 2562 21:17 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกไฟล์แนบ แบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน.pdf จาก ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
14 ก.ค. 2562 21:17 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกไฟล์แนบ เอกสารประกอบการประชุมวันที่2017-10-04.pdf จาก ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
14 ก.ค. 2562 21:17 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกไฟล์แนบ ชื่อผู้ใช้ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน.pdf จาก ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
14 ก.ค. 2562 21:17 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกไฟล์แนบ คู่มือระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน_20171003.pdf จาก ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
14 ก.ค. 2562 21:17 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกไฟล์แนบ คู่มือการบันทึกข้อมูเยี่ยมบ้านผ่านเว็บแอปพลิเคชัน.pdf จาก ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
14 ก.ค. 2562 21:17 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกไฟล์แนบ Userสพป.เลย เขต 1 .pdf จาก ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
14 ก.ค. 2562 21:17 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกไฟล์แนบ 2017-02-07_11-10-24.png จาก ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
14 ก.ค. 2562 21:17 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกไฟล์แนบ UserAdminสพป.เลย เขต 1 .pdf จาก ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
14 ก.ค. 2562 20:38 นายจักรกริช อาจแก้ว ลบ ข้อมูล 10 มิ.ย.
14 ก.ค. 2562 20:37 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ข้อมูล 10 มิ.ย.

เก่ากว่า | ใหม่กว่า