กิจกรรมล่าสุดของไซต์

10 พ.ค. 2560 19:23 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ระบบสารสนเทศประจำปีการศึกษา พ.ศ.2560
10 พ.ค. 2560 19:09 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ระบบสารสนเทศประจำปีการศึกษา พ.ศ.2560
10 พ.ค. 2560 19:08 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ odi-1-text-image_large.jpg กับ การประชุมพัฒนาระบบสารสนเทศประจำปี 2560
2 พ.ค. 2560 03:14 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข การประชุมพัฒนาระบบสารสนเทศประจำปี 2560
2 พ.ค. 2560 03:12 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ new.gif กับ การประชุมพัฒนาระบบสารสนเทศประจำปี 2560
2 พ.ค. 2560 03:10 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ graphics-update-279935.gif กับ การประชุมพัฒนาระบบสารสนเทศประจำปี 2560
2 พ.ค. 2560 00:46 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข การประชุมพัฒนาระบบสารสนเทศประจำปี 2560
1 พ.ค. 2560 23:56 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข การประชุมพัฒนาระบบสารสนเทศประจำปี 2560
1 พ.ค. 2560 21:26 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข การประชุมพัฒนาระบบสารสนเทศประจำปี 2560
1 พ.ค. 2560 21:23 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง การประชุมพัฒนาระบบสารสนเทศประจำปี 2560
10 เม.ย. 2560 23:26 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ ICU2 budget form.xlsx กับ ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
10 เม.ย. 2560 23:12 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2561สำหรับสถานศึกษา.rar กับ ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
2 เม.ย. 2560 01:15 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข บุคลากร : Personel
30 มี.ค. 2560 23:36 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข หน้าแรก
21 มี.ค. 2560 21:25 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 03-7-รายงานการประชุม กศจ-เลย.pdf กับ ขออนุมัติใช้งบประมาณเหลือจ่าย ปี 2560 ครั้งที่ 1
9 มี.ค. 2560 23:57 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ข้อมูลทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 (อ้างอิง ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2559)
9 มี.ค. 2560 23:56 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง data-education
9 มี.ค. 2560 23:55 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ข้อมูลสารสนเทศ
9 มี.ค. 2560 23:54 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง ข้อมูลสารสนเทศ
9 มี.ค. 2560 23:00 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข หน้าแรก
7 มี.ค. 2560 20:11 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข หน้าแรก
28 ก.พ. 2560 20:38 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข ประชุมโครงการลดการใช้งานพลังงานไฟฟ้าโดยติดตั้งหลอด LED วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
28 ก.พ. 2560 20:36 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 อัปเดต แบบรายงาน-จำนวนหลอดไฟฟ้าและTOU.xlsx
28 ก.พ. 2560 19:51 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข ประชุมโครงการลดการใช้งานพลังงานไฟฟ้าโดยติดตั้งหลอด LED วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
28 ก.พ. 2560 19:35 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 นำออกไฟล์แนบ วาระประชุม กศจ-เลย.docx จาก ขออนุมัติใช้งบประมาณเหลือจ่าย ปี 2560 ครั้งที่ 1