กิจกรรมล่าสุดของไซต์

17 พ.ย. 2563 16:13 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ หน้าปก.png กับ การจัดตั้งงบประมาณ ปี 2565 งบลงทุนฯ
17 พ.ย. 2563 16:10 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 สร้าง การจัดตั้งงบประมาณ ปี 2565 งบลงทุนฯ
17 พ.ย. 2563 16:03 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 สร้าง การจัดตั้งงบประมาณ ปี 2565 งบลงทุนฯ
17 พ.ย. 2563 16:03 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 สร้าง rqbudget65
17 พ.ย. 2563 16:01 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 สร้าง rqbudget65
17 พ.ย. 2563 16:01 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 สร้าง rqbudget64
9 พ.ย. 2563 23:23 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข บุคลากร : Personel
9 พ.ย. 2563 23:23 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ นายนพดล ศรีขัดเค้า.jpg กับ บุคลากร : Personel
9 พ.ย. 2563 23:21 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข หน้าแรก
9 พ.ย. 2563 23:20 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ โครงสร้างองกรค์-ปรับใหม่-2.jpg กับ หน้าแรก
18 ต.ค. 2563 18:41 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข หน้าแรก
18 ต.ค. 2563 18:40 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ โครงสร้างองกรค์-ปรับใหม่.jpg กับ หน้าแรก
16 ต.ค. 2563 01:37 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข บุคลากร : Personel
16 ต.ค. 2563 01:36 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ รูปรองอนุกูล.jpg กับ บุคลากร : Personel
19 ส.ค. 2563 00:34 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
19 ส.ค. 2563 00:32 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 อัปเดต ปกงานติดตามปี 62.jpg
4 ส.ค. 2563 19:50 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
13 ก.ค. 2563 22:10 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
13 ก.ค. 2563 22:10 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ รายงานผล 62.jpg กับ แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
13 ก.ค. 2563 22:09 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
13 ก.ค. 2563 22:08 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2559 - 2562
13 ก.ค. 2563 22:07 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ แผนพัฒนา 59-62.jpg กับ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2559 - 2562
13 ก.ค. 2563 22:06 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
13 ก.ค. 2563 22:06 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ แผนปี 63.jpg กับ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
13 ก.ค. 2563 22:03 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 - 2565