กิจกรรมล่าสุดของไซต์

10 ก.พ. 2563 23:28 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
10 ก.พ. 2563 23:23 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
10 ก.พ. 2563 23:23 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
10 ก.พ. 2563 23:21 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
10 ก.พ. 2563 23:20 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
10 ก.พ. 2563 23:19 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
10 ก.พ. 2563 23:18 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
10 ก.พ. 2563 23:16 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
10 ก.พ. 2563 23:12 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
10 ก.พ. 2563 23:11 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
10 ก.พ. 2563 23:08 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
10 ก.พ. 2563 23:06 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
10 ก.พ. 2563 23:05 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
10 ก.พ. 2563 23:03 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ แผนปฏิบัติการ ปี 63.NEW 1 .pdf กับ แผนปกิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
10 ก.พ. 2563 20:57 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 สร้าง แผนปกิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
10 ก.พ. 2563 20:55 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
15 ธ.ค. 2562 23:02 นายอนุชา วันหากิจ แนบ ราคากลาง ครุภัณฑ์.pdf กับ ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
15 ธ.ค. 2562 18:26 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ คู่มือ-คำชี้แจง งบลงทุน 2564 (โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล) ฉบับเต็ม.pdf กับ ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
15 ธ.ค. 2562 18:24 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ (โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล) แบบฟอร์มเตรียมจัดตั้งงบประมาณ ปี2564 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง.rar กับ ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
15 ธ.ค. 2562 18:24 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ (โรงเรียนปกติ) แบบฟอร์มเตรียมจัดตั้งงบประมาณ ปี2564 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง.rar กับ ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
8 ธ.ค. 2562 01:58 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปี พศ 2563.pdf กับ ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
26 พ.ย. 2562 19:05 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รวมไฟล์ PDF).pdf กับ ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
26 พ.ย. 2562 18:18 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง.zip กับ ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
26 พ.ย. 2562 18:17 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 นำออกไฟล์แนบ 1.คู่มือปี 2564 (ฉบับแจ้ง สพท.) รูปแบบไฟล์ตามต้นฉบับ (30-10-62) ทำเป็น PDF ขึ้นเว็บ สนผ.zip จาก ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
26 พ.ย. 2562 18:16 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ 1.คู่มือปี 2564 (ฉบับแจ้ง สพท.) รูปแบบไฟล์ตามต้นฉบับ (30-10-62) ทำเป็น PDF ขึ้นเว็บ สนผ.zip กับ ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม