กิจกรรมล่าสุดของไซต์

14 ต.ค. 2561 14:25 มณฑล พร้อมสันเทียะ ลบ agenda
14 ต.ค. 2561 14:25 มณฑล พร้อมสันเทียะ นำออกไฟล์แนบ ระเบียบวาระการประชุม.docx จาก ว่าระการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2561
14 ต.ค. 2561 14:25 มณฑล พร้อมสันเทียะ ลบ ว่าระการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2561
14 ต.ค. 2561 14:19 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข วาระประชุมประจำเดือน(กลุ่มนโยบายและแผน)
12 ต.ค. 2561 01:47 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ ระเบียบวาระการประชุม.docx กับ ว่าระการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2561
12 ต.ค. 2561 01:47 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 นำออกไฟล์แนบ ระเบียบวาระการประชุม.docx จาก ว่าระการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2561
12 ต.ค. 2561 01:43 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ ระเบียบวาระการประชุม.docx กับ ว่าระการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2561
12 ต.ค. 2561 01:42 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 สร้าง ว่าระการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2561
12 ต.ค. 2561 01:40 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 สร้าง agenda
12 ต.ค. 2561 01:35 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข วาระการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2561
12 ต.ค. 2561 01:34 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ Koala.jpg กับ วาระการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2561
12 ต.ค. 2561 01:32 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข วาระการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2561
12 ต.ค. 2561 01:19 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 สร้าง agenda
11 ต.ค. 2561 00:48 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข วาระการประชุมกลุ่มแผน เดือนตุลาคอม 2561
11 ต.ค. 2561 00:28 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข วาระการประชุมกลุ่มแผน เดือนตุลาคอม 2561
11 ต.ค. 2561 00:23 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ การเขียนหนังสือราชการ.pdf กับ 2561-10
11 ต.ค. 2561 00:11 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ 2017-10-10_21-03-19.png กับ 2561-10
11 ต.ค. 2561 00:06 นายวิรัตน์ พุทธทองศรี แก้ไข a
11 ต.ค. 2561 00:01 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 สร้าง 2561-10
10 ต.ค. 2561 23:58 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 สร้าง agenda
10 ต.ค. 2561 23:57 นายวิรัตน์ พุทธทองศรี สร้าง a
10 ต.ค. 2561 23:57 นายวิรัตน์ พุทธทองศรี สร้าง a
10 ต.ค. 2561 23:57 นายวิรัตน์ พุทธทองศรี สร้าง a
2 ต.ค. 2561 00:55 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 8657954361388.jpg กับ หน้าแรก
27 มิ.ย. 2561 00:44 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 ลบ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560