กิจกรรมล่าสุดของไซต์

14 ก.ค. 2562 20:37 นายจักรกริช อาจแก้ว ลบ ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดเลย
14 ก.ค. 2562 20:36 นายจักรกริช อาจแก้ว ลบ ประจำปี 2560
14 ก.ค. 2562 20:36 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกไฟล์แนบ แผนปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2560.pdf จาก ประจำปี 2560
14 ก.ค. 2562 20:36 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกไฟล์แนบ วิธีการใช้โปรแกรมเครื่องอ่านบัตร smart card reader.pdf จาก ประจำปี 2560
14 ก.ค. 2562 20:36 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกไฟล์แนบ images.png จาก ประจำปี 2560
14 ก.ค. 2562 20:36 นายจักรกริช อาจแก้ว ลบ ประจำปี 2559
14 ก.ค. 2562 20:36 นายจักรกริช อาจแก้ว ลบ ประจำปี 2558
14 ก.ค. 2562 20:36 นายจักรกริช อาจแก้ว ลบ ประจำปี 2557
11 ก.ค. 2562 00:45 นายจักรกริช อาจแก้ว ลบ รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
10 ก.ค. 2562 23:19 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
10 ก.ค. 2562 23:16 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 ลบ รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
10 ก.ค. 2562 23:13 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
10 ก.ค. 2562 23:09 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
10 ก.ค. 2562 23:09 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 สร้าง รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
10 ก.ค. 2562 23:06 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 สร้าง รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
10 ก.ค. 2562 22:56 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
10 ก.ค. 2562 22:55 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
10 ก.ค. 2562 22:53 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
10 ก.ค. 2562 22:46 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ อนุชา วันหากิจ.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
10 ก.ค. 2562 22:46 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ รัศมี โสภารักษ์.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
10 ก.ค. 2562 22:46 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ ขนิษฐา คับเพียง.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
10 ก.ค. 2562 22:45 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ วรพล ราชพัฒน์.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
10 ก.ค. 2562 22:45 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 นำออกไฟล์แนบ ธุรการ.pdf จาก ขอบข่ายภารกิจ : Structure
10 ก.ค. 2562 22:37 กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เลย 1 แก้ไข รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
10 ก.ค. 2562 22:35 กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เลย 1 สร้าง รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน