กิจกรรมล่าสุดของไซต์

13 ก.ค. 2563 02:08 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ นาย ศุภกร พันธุ์เสนา.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
13 ก.ค. 2563 02:08 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ นางสาว รัศมี โสภารักษ์.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
13 ก.ค. 2563 02:07 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ นางสาว ชนิตา บริรักษ์.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
13 ก.ค. 2563 02:07 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ นาง ขนิษฐา คับเพียง.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
13 ก.ค. 2563 02:07 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 นำออกไฟล์แนบ นาย ศุภกร พันธุ์เสนา.pdf จาก ขอบข่ายภารกิจ : Structure
13 ก.ค. 2563 02:07 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 นำออกไฟล์แนบ นายอนุชา วันหากิจ.pdf จาก ขอบข่ายภารกิจ : Structure
13 ก.ค. 2563 02:07 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 นำออกไฟล์แนบ นางสาว รัศมี โสภารักษ์.pdf จาก ขอบข่ายภารกิจ : Structure
13 ก.ค. 2563 02:07 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 นำออกไฟล์แนบ นางสาว ชนิตา บริรักษ์.pdf จาก ขอบข่ายภารกิจ : Structure
13 ก.ค. 2563 02:07 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 นำออกไฟล์แนบ นาง ขนิษฐา คับเพียง.pdf จาก ขอบข่ายภารกิจ : Structure
13 ก.ค. 2563 02:00 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 นำออกไฟล์แนบ นางสาว ชนิตา บริรักษ์.pdf จาก ขอบข่ายภารกิจ : Structure
13 ก.ค. 2563 02:00 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 นำออกไฟล์แนบ นายอนุชา วันหากิจ.pdf จาก ขอบข่ายภารกิจ : Structure
13 ก.ค. 2563 02:00 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 นำออกไฟล์แนบ นางสาว รัศมี โสภารักษ์.pdf จาก ขอบข่ายภารกิจ : Structure
13 ก.ค. 2563 02:00 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 นำออกไฟล์แนบ นาง ขนิษฐา คับเพียง.pdf จาก ขอบข่ายภารกิจ : Structure
13 ก.ค. 2563 01:57 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
13 ก.ค. 2563 01:56 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ นายอนุชา วันหากิจ.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
13 ก.ค. 2563 01:55 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ นาย ศุภกร พันธุ์เสนา.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
13 ก.ค. 2563 01:55 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ นางสาว รัศมี โสภารักษ์.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
13 ก.ค. 2563 01:55 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ นางสาว ชนิตา บริรักษ์.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
13 ก.ค. 2563 01:55 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ นาง ขนิษฐา คับเพียง.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
13 ก.ค. 2563 01:52 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 นำออกไฟล์แนบ งานวิเคราะห์งบประมาน.pdf จาก ขอบข่ายภารกิจ : Structure
13 ก.ค. 2563 01:52 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 นำออกไฟล์แนบ ธุรการ.pdf จาก ขอบข่ายภารกิจ : Structure
13 ก.ค. 2563 01:52 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 นำออกไฟล์แนบ งานวิเคราะห์งบประมาน 2.pdf จาก ขอบข่ายภารกิจ : Structure
13 ก.ค. 2563 01:52 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 นำออกไฟล์แนบ งานแผน.pdf จาก ขอบข่ายภารกิจ : Structure
13 ก.ค. 2563 01:52 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 นำออกไฟล์แนบ งานติดตาม.pdf จาก ขอบข่ายภารกิจ : Structure
13 ก.ค. 2563 01:03 นายอนุชา วันหากิจ แก้ไข รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน