กิจกรรมล่าสุดของไซต์

16 ต.ค. 2561 20:20 นายอนุชา วันหากิจ แนบ 14299002262451539674065_1.docx กับ วาระการประชุม เดือนตุลาคม 2561
16 ต.ค. 2561 20:20 นายอนุชา วันหากิจ นำออกไฟล์แนบ 14299002262451539334200_1.docx จาก วาระการประชุม เดือนตุลาคม 2561
16 ต.ค. 2561 00:57 นายอนุชา วันหากิจ แก้ไข วาระการประชุม เดือนตุลาคม 2561
16 ต.ค. 2561 00:56 นายอนุชา วันหากิจ แนบ line.png กับ วาระการประชุม เดือนตุลาคม 2561
16 ต.ค. 2561 00:55 นายอนุชา วันหากิจ แก้ไข วาระการประชุม เดือนตุลาคม 2561
16 ต.ค. 2561 00:54 นายอนุชา วันหากิจ แนบ 43230482_2169220186667754_5775216285528883200_n.jpg กับ วาระการประชุม เดือนตุลาคม 2561
16 ต.ค. 2561 00:18 นายอนุชา วันหากิจ แก้ไข วาระการประชุม เดือนตุลาคม 2561
16 ต.ค. 2561 00:07 นายอนุชา วันหากิจ แก้ไข วาระการประชุม เดือนตุลาคม 2561
16 ต.ค. 2561 00:07 นายอนุชา วันหากิจ แนบ 14299002262451539334200_1.docx กับ วาระการประชุมกลุ่มแผน เดือนตุลาคม 2561
15 ต.ค. 2561 23:48 นายอนุชา วันหากิจ แก้ไข วาระการประชุมกลุ่มแผน เดือนตุลาคม 2561
15 ต.ค. 2561 23:48 นายอนุชา วันหากิจ นำออกไฟล์แนบ การเขียนหนังสือราชการ.pdf จาก วาระการประชุมกลุ่มแผน เดือนตุลาคอม 2561
14 ต.ค. 2561 14:25 มณฑล พร้อมสันเทียะ ลบ agenda
14 ต.ค. 2561 14:25 มณฑล พร้อมสันเทียะ นำออกไฟล์แนบ ระเบียบวาระการประชุม.docx จาก ว่าระการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2561
14 ต.ค. 2561 14:25 มณฑล พร้อมสันเทียะ ลบ ว่าระการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2561
14 ต.ค. 2561 14:19 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข วาระประชุมประจำเดือน(กลุ่มนโยบายและแผน)
12 ต.ค. 2561 01:47 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ ระเบียบวาระการประชุม.docx กับ ว่าระการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2561
12 ต.ค. 2561 01:47 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 นำออกไฟล์แนบ ระเบียบวาระการประชุม.docx จาก ว่าระการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2561
12 ต.ค. 2561 01:43 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ ระเบียบวาระการประชุม.docx กับ ว่าระการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2561
12 ต.ค. 2561 01:42 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 สร้าง ว่าระการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2561
12 ต.ค. 2561 01:40 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 สร้าง agenda
12 ต.ค. 2561 01:35 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข วาระการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2561
12 ต.ค. 2561 01:34 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แนบ Koala.jpg กับ วาระการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2561
12 ต.ค. 2561 01:32 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข วาระการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2561
12 ต.ค. 2561 01:19 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 สร้าง agenda
11 ต.ค. 2561 00:48 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 1 แก้ไข วาระการประชุมกลุ่มแผน เดือนตุลาคอม 2561