การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่โพสต์: Dec 01, 2017 4:28:53 AM

จำนวน 2 โรงเรียน

    1. โรงเรียนบ้านโนนสว่าง อ.เชียงคาน จ.เลย

    2. โรงเรียนบ้านทรัพย์มงคล อ.เมืองเลย จ.เลย