การเสนอแผนงาน/โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่โพสต์: Aug 08, 2016 3:46:56 AM

ข้อมูลนำเข้าระบบ http://psdgplan.kalasin3.go.th/index.php

ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 24.00 น.