ข้อมูล 10 มิถุนายน 2560

วันที่โพสต์: Jul 11, 2017 4:28:58 AM

ประจำปี 2560

ข้อมูล 10 มิถุนายน 2560 ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

ประมวลผลด้วยระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center : DMC จากสถานศึกษาทั่วประเทศ

เป็นข้อมูลที่สถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศเป็นผู้นำเข้า ตรวจสอบ และรับรองว่าเป็นข้อมูลที่เป็นความถูกต้องและเป็นจริง

42010000 - สพป.เลย เขต 1

ปีการศึกษา-ภาคเรียน 2560-1

    1. จำนวนนักเรียนแยกเพศ ชั้น ห้องเรียน Download File Excel / Google Sheet

    2. รายชื่อนักเรียนที่ไม่ถูกนับในจำนวนเพื่อจัดสรรงบประมาณเนื่องจากอายุไม่ถึงเกณฑ์, อายุเกินเกณฑ์ หรืออยู่ในชั้นอนุบาล 3 ขวบ StudentInAreaList NotCount