คำถาม-คำตอบ ที่พบบ่อยหลังจากการประกาศผลการคัดกรอง เทอม1/2560

วันที่โพสต์: Sep 06, 2017 4:56:57 PM

เรียน คูรครูทุกท่าน ทางทีมผู้พัฒนาระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ได้รวบรวมคำถาม-คำตอบ ที่พบบ่อยหลังจากการประกาศผลการคัดกรอง เทอม1/2560 มาแจ้งให้ทราบ หากมีข้อสงสัยอื่นๆ นอกเหนือจากคำถามดังกล่าว คุณครูสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://cctdocument.azurewebsites.net/pdf/FAQ.pdf