ประกาศเลิกสถานศึกษา 6 โรงเรียน (29 กันยายน 2559)

วันที่โพสต์: Feb 25, 2017 12:38:19 AM

จากข้อมูล 10 มิถุนายน 2559

จำนวน โรงเรียน 169 โรงเรียน

ยุบครั้งที่ 1 (ณ วันที่ 29 กันยายน 2559) จำนวน 6 โรงเรียน

คงเหลือ 163 โรงเรียน