ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลเพื่อการศึกษา พ.ศ.2559

วันที่โพสต์: May 23, 2016 4:0:51 AM

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2559 เชิญเจ้าหน้าที่งานข้อมูลโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลเพื่อการศึกษา พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.เลย 1 เวลา 08.00 - 17.00 น.