ประชุมโครงการลดการใช้งานพลังงานไฟฟ้าโดยติดตั้งหลอด LED วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

วันที่โพสต์: Feb 23, 2017 5:36:46 PM

ส่งข้อมูลมาที่ obecdoc@gmail.com

นายจักรกริช อาจแก้ว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ ITEC ข่าว/ภาพ

ในเบื้องต้น สพฐ.แจ้งให้ โรงเรียนที่มีนักเรียนมากกว่า 1,000 คน ตามข้อมูลข้างต้น

    • ดำเนินการกรอก xx

ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560