รายงานการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ (EMES) นโยบายและงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560

วันที่โพสต์: Jun 30, 2017 9:18:49 AM

รายงานผลการบันทึกข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-MES ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 3

รายละเอียด >>>Click<<<

1. คำชี้แจงเบื้องต้น ในการรายงานการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ นโยบายและงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560 (19 มิถุนายน 2560) หนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการกำลังดำเนินการ >>>Click<<<

2. ลิ้งรายงานข้อมูล http://eme3.obec.go.th/~eme53/

3.เอกสารรายงานแบบติดตามฯยุทธศาสตร์-นโยบาย-งบประมาณ60 มีดังนี้

ส่วนที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่-1 ส่วนที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่-2 ส่วนที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่-3

ส่วนที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่-4 ส่วนที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่-5 ส่วนที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่-6

ส่วนที่ 2 นโยบาย ศธ ส่วนที่ 3 ติดตามงบประมาณ

4.กำหนดการประชุม เชิงปฏิบัติการประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 1 >>>Click<<<

5.สรุปงบหน้ายุทธศาสตร์ ที่ 1-6 >>>Click<<<

6.คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ "ยุทธศาสตร์" >>>Click<<<

แนวทางการติดตาม ประเมินผล... ของ สพฐ. ปีงบประมาณ 2560
ขั้นตอนการเข้าใช้งานในระบ...็กทรอนิกส์ ‎‎(e-MES)‎‎ 2560
ยูสเซอร์และพาสเวิรด์ สำห....ับแต่ละกลุ่มของ สพป.เลย 1