รายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สพป.ลย 1 ปีการศึกษา 2559

วันที่โพสต์: Nov 26, 2016 3:6:24 PM

รูปเล่ม Click >>>รายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สพป.ลย 1 ปีการศึกษา 2559 <<<

นางขนิษฐา คับเพียง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.ลย 1 ข้อมูล/เรียบเรียง/ตันฉบับ

นายประทีป จิตต์งามขำ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.ลย 1 ข้อมูล/เรียบเรียง/ตันฉบับ

นายจักรกริช อาจแก้ว นักเทคโนโลยีสารสนเทศ สพป.ลย 1 ข้อมูล/เรียบเรียง/ตันฉบับ/ข่าวประชาสัมพันธ์