รายงานผลติดตามมาตรฐานเขต พ.ศ.2559

วันที่โพสต์: Nov 09, 2016 3:22:9 AM

สพฐ.ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินการจัดการศึกษา ตามมาตรฐาน สพท.ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของ สพท.ทุกเขต ระหว่างปลายเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2559

โดยมีกระบวนการขั้นตอนที่ใช้ข้อมูลทั้งในส่วนกลางและเชิงประจักษ์ (สอบถาม สัมภาษณ์ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานร่องรอยการปฏิบัติ)