ส่งแบบ ปร.4-5-6 ซ่อมแซมบ้านพักครูตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่โพสต์: Sep 05, 2016 5:18:22 AM

แจ้งโรงเรียนที่ได้รับพิจารณาจาก สพฐ. ในการซ่อมแซมบ้านพักครูตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ กรอกข้อมูลในไฟล์ Excel ที่ส่งมาพร้อมนี้ พร้อมทั้งสแกนลายมือชื่อครูและผู้บริหารใส่เข้าไปในไฟล์ Excel ทั้งนี้วงเงินขอจะต้องตรงกับงบประมาณที่คีย์ไว์ 150,000 หรือ 200,000 บาท (ไฟล์ที่ 2)

เสร็จแล้วส่งไฟล์ Excel (ไฟล์ที่ 1 : กรอกข้อมูลเสร็จแล้ว) คืนมาที่ ศูนย์ itec ทาง e-office.loei1.go.th เท่านั้น

ส่งภายในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น.