เสนอขอจัดตั้งงบประมาณปี 2561 งบลงทุน

วันที่โพสต์: Dec 22, 2016 3:3:43 AM

มติที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561

ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.เลย 1

คีย์ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ http://budget61.jobobec.in.th/

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559