แบบพิมพ์ ปร.4,5,6

วันที่โพสต์: Oct 04, 2016 7:9:44 AM

ฟอร์มใช้เป็นแบบพิมพ์ ปร.4,5,6 งานก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม วงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท

เป็นไฟล์ Microsofe Excel 2010

ออกแบบโดย นายธีรศักดิ์ สืบสุติน

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ลำปาง เขต 3

ขออนุญาตนำมาปรับปรุงเพื่อใช้งานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.เลย 1

ปรับปรุงล่าสุด สั่งพิมพ์ตามจำนวนหน้าของ ปร.4 ที่กำหนด