แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559

วันที่โพสต์: Mar 28, 2016 5:35:36 AM

กลุ่มนโยบายและแผนได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559 มีข้อมูลเบื้องต้นจำแนกตามกลยุทธ์ ดังนี้

Download ได้ที่ ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม