โครงการโรงเรียนประชารัฐ

วันที่โพสต์: Jul 26, 2017 3:38:12 PM

บัญชียืนยันรับรอง - โรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน)

ยืนยัน 3 รายการ ดังนี้ - โรงเรียนแม่/โรงเรียนเครือข่าย/เบิกจ่ายค่าพาหนะ

คลิกเพื่อเข้ายืนยันรับรอง ->> บัญชียืนยันรับรองโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน) ระยะที่ 2 สพป.เลย 1

*** ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2560 ***

สื่อการประชุม 21-22/07/2016 >>>Click<<<

รายงานข้อมูลโรงเรียนประชารัฐ รุ่นที่ 1 ณ วันที่ 21 ก.ค. 2560

    • แบบสรุปการใช้งานการใช้งานห้องเรียน ICT ทรูปลูกปัญญา /ห้องออกอากาศ โรงเรียนประชารัฐ >>Click<<

    • แบบสำรวจการใช้ห้องเรียน ICT ทรูปลูกปัญญา-ห้องออกอากาศ โรงเรียนประชารัฐ>>Click<<

คลิกโหลด>>> เอกสารประกอบการบรรยายประชุม การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรโรงเรียนในโครงการ "โรงเรียนประชารัฐ" วันที่ 12 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม

>>>เว็บไซต์โรงเรียนประชารัฐ(สพฐ.)

>>>เว็บไซต์สานพลังประชารัฐ

>>>โครงการโรงเรียนประชารัฐ(Facebook)

>>>คู่มือโรงเรียนประชารัฐ(Google Drive)

>>>รหัสและที่อยู่โรงเรียนในสังกัด สพป.เลย ๑

โครงข่ายการติดต่องานโดยใช้ Social Network.ppt
Google Presentation

QR Code Group :

http://line.me/ti/g/cQM0sGa3Jy

สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา

โทรศัพท์ 0 2288 5883

โทรสาร 0 2280 5561

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 099 259 3332

อีเมล์ kudoaw@hotmail.com

ติดต่อประสานงาน : ดุจดาว ทิพย์มาตย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ