โรงเรียนแม่เหล็กจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ 2559

วันที่โพสต์: Aug 29, 2016 6:55:52 AM

ได้รับแจ้งจากศึกษาธิการจังหวัดเลยให้ดำเนินการจัดทำคำของบประมาณโรงเรียนแม่เหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ขอซ้อมความเข้าใจอีกรอบนะครับ

1. โรงเรียนแม่เหล็กควรจะเป็นลักษณะ 1:2 ขึ้นไป

2. สิ่งก่อสร้างที่ขอได้ในครั้งนี้ ขอได้ 3 อย่างเท่านั้น คือ บ้านพักครู ส้วม สนามกีฬา ขอย่างอื่นจะคึย์ไม่ได้ โปรแกรมจะล็อคไว้ไม่ให้กรอก

3. ให้เขต 1 เป็นผู้ดำเนินการรวบรวมส่งเขตเดียว ตาม link ดังนี้ http://e-budget.jobobec.in.th

4. โปรแกรมการกรอกจะเปิดระบบให้ดำเนินการได้ 12.00 น.วันที่ 28 กย. และจะปิดระบบเที่ยงคืนในวันที่ 29 กย.59

สรุป ในการทำงานครั้งนี้ คือ

1. เขตพื้นที่จะต้องดำนินการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กทีมีนักเรียน 20 คนลงมา คือ ยุบได้ยุบ ควบรวมได้ควบรวม

2. จะไม่มีโรงเรียนขนาดเล็กขนาด 20 คนลงมาที่เป็น stand alone ในสังกัด สพฐ.

3. ลักษณะการควบรวม 1: 1 ถือว่าเป็นการควบแบบปกติ

1:2 ขึ้นไปถือว่าเป็นแม่เหล็ก ดังนั้นถ้าไม่มีแม่เหล็กก็ไม่ต้องขอ เพราะให้เน้นที่คุณภาพไม่ใช่ปริมาณ ถ้ามองในภาพรวมคงไม่ได้ทุกเขต

หมายเหตุ และการขออย่าให้ซ้ำรายการที่ขอไปก่อนในปี 61-63 นะครับ

สุดท้ายท่านนายกลุงตู่บอกไว้ว่า คนไทยต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นผมขอให้ ผอ.แผน ทุกๆคนมีความสุขกับการทำงานครับ @ หนองคาย เขต1

ได้ดำเนินการรวบรวมส่งในนามศึกษาธิการจังหวัดเลย

ทางอีเมล์ dataobec@gmail.com เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559

ตามหนังสือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/๑๕๘๗ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

หนังสือ ศธ 04006/1587 และแบบเสนอข้อมูลโรงเรียนแม่เหล็ก

แหล่งข้อมูล :-