นายกัมปนาท ศรีเชื้อ

ผอ.สพป.เลย เขต 1

นายพงษ์ศักดิ์ บุญพรม

รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1

น.ส.จานุรักษ์ กมลรัตน์

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

📣📢 แจ้งภารกิจเร่งด่วน 📣📢

ด้วย สพฐ. ได้แจ้งเปิดระบบให้สถานศึกษาสามารถปรับปรุงแก้ไขข้อมูลครั้งที่ 1 ให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมทั้งรายงาน ข้อมูลครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 – 22 ตุลาคม 2564 จะปิดระบบในวันที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 16.30 น >> คลิ๊กเพื่อรายงาน <<

🎫 ข่าวและประชาสัมพันธ์