ข้อมูลการเลิก สถานศึกษา

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการควบรวมปี 2550.pdf

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550

รวมเลิกทั้งหมด 29 โรงเรียน

12. ประกาศเลิก รร.แก่งม่วง รร.กำเนิดเพชร รร.วังแคน.pdf

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ณ วันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ 2565

จำนวน 3 โรงเรียน ดังนี้

1. โรงเรียน ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร ตำบล เมือง อำเภอ เมือง จังหวัด เลย

2. โรงเรียน บ้านวังแคน ตำบล น้ำสวย อำเภอ เมือง จังหวัด เลย

3. โรงเรียน แก่งม่วง ตำบล น้ำทูล อำเภอ ท่าลี่ จังหวัด เลย


11.ประกาศเลิก ร รตูบโกบ.pdf

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ณ วันที่ 12 เดือน กรกฎาคม 2564

จำนวน 1 โรงเรียน ดังนี้

โรงเรียน บ้านตูบโกบ ตำบล กกดู่ อำเภอ เมือง จังหวัด เลย

10.ประกาศเลิกลาดค้อ-ผากลางดง.pdf

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ณ วันที่ 20 เดือน มกราคม 2564

จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้

1.โรงเรียน บ้านลาดค้อ ตำบล กกดู่ อำเภอ เมือง จังหวัด เลย

2.โรงเรียน บ้านผากลางดง ตำบล ธาตุ อำเภอ เชียงคาน จังหวัด เลย

9.ประกาศเลิก บ้านโพน วังเป่ง ห้วยคัง.pdf

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ณ วันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน 2562

จำนวน 3 โรงเรียน ดังนี้

1.โรงเรียน บ้านโพน ตำบล นาอ้อ อำเภอ เมือง จังหวัด เลย

2.โรงเรียน บ้านห้วยคัง ตำบล อาฮี อำเภอ ท่าลี่ จังหวัด เลย

3.โรงเรียน บ้านวังเป่ง ตำบล น้ำทูล อำเภอ ท่าลี่ จังหวัด เลย

8.ประกาศท่าข้ามและท่าเปิบ.pdf

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ณ วันที่ 3 เดือน ตุลาคม 2562

จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้

1.โรงเรียน บ้านท่าข้ามโพนสว่าง ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมือง จังหวัด เลย

2.โรงเรียน บ้านท่าเปิบ ตำบล กกดู่ อำเภอ เมือง จังหวัด เลย


7.ประกาศเลิก ร ร บ้านหาดพระ.pdf

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ณ วันที่ 5 เดือน สิงหาคม 2562

จำนวน 1 โรงเรียน ดังนี้

โรงเรียน บ้านหาดพระ ตำบล หนองผือ อำเภอ ท่าลี่ จังหวัด เลย


6.เลิก หัวแก่ง-สาระแพ 61.pdf

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ณ วันที่ 18 เดือน กันยายน 2561

จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้

1. โรงเรียน บ้านสาระแพ ตำบล หาดทรายขาว อำเภอ เชียงคาน จังหวัด เลย

2. โรงเรียน บ้านหัวแก่ง ตำบล หาดทรายขาว อำเภอ เชียงคาน จังหวัด เลย


5.เลิก 5 ร.ร. ปี 60.pdf

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ณ วันที่ 6 เดือน ธันวาคม 2560

จำนวน 5 โรงเรียน ดังนี้

1. โรงเรียน บ้านท่าบุ่ง ตำบล ศรีสองรักษ์อำเภอ เมือง จังหวัด เลย

2. โรงเรียน บ้านนาบอน ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมือง จังหวัด เลย

3. โรงเรียน บ้านโป่งป่าติ้ว ตำบล กกดู่ อำเภอ เมือง จังหวัด เลย

4. โรงเรียน บ้านน้ำพาน ตำบล อาฮี อำเภอ ท่าลี่ จังหวัด เลย

5. โรงเรียน บ้านวังอาบช้างมิตรภาพฯตำบล เขาแก้ว อำเภอ เชียงคาน จังหวัด เลย


4.เลิก 2 ร.ร.โนนสว่าง กับทรัพย์มงคล พ.ย.60.pdf

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ณ วันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน 2560

จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้

1. โรงเรียน บ้านโนนสว่าง ตำบล เชียงคาน อำเภอ เชียงคาน จังหวัด เลย

2. โรงเรียน บ้านทรัพย์มงคล ตำบล นาดินดำ อำเภอ เมือง จังหวัด เลย

3.ชลประทาน ราษฎรประดิษฐ์.pdf

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ณ วันที่ 29 เดือน ธันวาคม 2559

จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้

1. โรงเรียน บ้านชลประทาน ตำบล ท่าลี่ อำเภอ ท่าลี่ จังหวัด เลย

2. โรงเรียน บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ ตำบล นาด้วง อำเภอ นาด้วง จังหวัด เลย

2.เลิก 6 ร.ร.ก.ย. 59.pdf

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน 2559

จำนวน 6 โรงเรียน ดังนี้

1. โรงเรียน บ้านบง ตำบล นาโป่ง อำเภอ เมือง จังหวัด เลย

2. โรงเรียน บ้านนาน้ำมัน ตำบล น้ำสวย อำเภอ เมือง จังหวัด เลย

3. โรงเรียน บ้านปากภู ตำบล เมือง อำเภอ เมือง จังหวัด เลย

4. โรงเรียน บ้านนาม่วง ตำบล ศรีสองรัก อำเภอ เมือง จังหวัด เลย

5. โรงเรียน บ้านใหม่ตาแสง ตำบล นาซ่าว อำเภอ เชียงคาน จังหวัด เลย

6. โรงเรียน บ้านน้อย ตำบล เชียงคาน อำเภอ เชียงคาน จังหวัด เลย